Hva er en Royal Flush i poker?

Definisjon

Royal Flush består av ess, konge, dame, knekt og ti, alle i samme farge. Det er den høyest rangerte og beste hånden i de fleste tradisjonelle pokerformer.

Uslåelig

I nesten alle pokervarianter er Royal Flush uslåelig. Ingen annen hånd er høyere rangert.

Symbolikk

På grunn av sin sjeldenhet og styrke har Royal Flush blitt et symbol på suksess og flaks. I populærkulturen brukes den ofte som en metafor for å oppnå best mulig resultat i en gitt situasjon.

Påvirkning på strategien

Siden Royal Flush er sjeldent, er det ikke noe spillerne aktivt streber etter i sine strategiske overveielser. Selv om Royal Flush kan føre til betydelige gevinster, er det så usannsynlig at det vanligvis ikke påvirker beslutningstakingen i pokerspill.

Historie

Den nøyaktige opprinnelsen til begrepet “Royal Flush” er uklar, men det har vært en del av poker og andre kortspill i århundrer. Begrepet representerer den kongelige statusen til de involverte kortene, som alle er billedkort, der esset ofte anses som det høyest rangerte kortet.

Her er en oversikt over royal flush-pokerhånden:

Ess: Det høyeste kortet i kortstokken.

Ace of Diamonds

Konge: Det nest høyeste kortet.

King of Diamonds

Dronning: Det tredje høyeste kortet.

Queen of Diamonds

Knekt: Fjerde høyeste kort.

Jack of Diamonds

Ti: Dette fyller ut den rette

10 of Diamonds

Alle disse kortene må være i samme farge, for eksempel alle hjerter eller alle spar.

Odds og sannsynlighet for Royal Flush

Antall mulige royal flush

Det er fire farger i kortstokken (hjerter, ruter, kløver, spar), så det er fire mulige Royal Flush, én for hver farge.

All Royal Flush Overview 2 1024x321

Antall mulige hender med 5 kort

Det totale antallet mulige 5-kortshender du kan få utdelt fra en standard kortstokk med 52 kort er gitt ved kombinasjonsformelen:

( 52 ! 5 ! ( 52 - 5 )! ) = 2,598,960

Dette representerer alle måtene du kan velge 5 kort fra en kortstokk med 52 kort.

Sannsynlighet for royal flush

Sannsynligheten er forholdet mellom antall vellykkede utfall (i dette tilfellet en Royal Flush) og det totale antallet mulige utfall. Sannsynligheten for å få Royal Flush er altså:

4 2,598,960 0.000154 %

Oddsen for å få royal flush

I et standard pokerspill med 5 kort er oddsen for å få Royal Flush nøyaktig 1 av 649 740.

Oddsen for å få Royal Flush med alle 7 kortene i Texas Hold’em

Den generelle oddsen for å få Royal Flush med alle de 7 kortene i spillet (2 hullkort og 5 felleskort) er omtrent 1 av 30 940 i Texas Hold’em.

Odds vs. sannsynlighet

Det er viktig å merke seg forskjellen mellom odds og sannsynlighet. Sannsynlighet er forholdet mellom antall vellykkede utfall og det totale antallet mulige utfall, mens odds sammenligner sannsynligheten for at en hendelse inntreffer med sannsynligheten for at den ikke inntreffer. I denne sammenhengen oppgis oddsen ofte som 649 739 til 1 mot å få utdelt en Royal Flush.

Fellesskapets Royal Flush

Noen ganger refererer spillerne til en Royal Flush i felleskortene, der det er en felles hånd for alle spillerne. Dette scenariet er også utrolig sjeldent.

Royal Flush-video

Royal Flush i forskjellige pokerspill

Texas Hold’em

In Texas Hold’em, you can get a Royal Flush by using both of the player’s hole cards in combination with three of the five community cards. For example, if a player has the Ace and King of hearts, and the community cards include the Queen, Jack, and 10 of hearts, the player has a Royal Flush.

Omaha

In Omaha poker, players receive four hole cards, but must use exactly two of them in combination with exactly three of the five community cards to make the best hand. So, a player must have two of the royal cards in their hand and the other three on the board, all in the same suit, to get a Royal Flush.

Five-Card Draw

In traditional Five-Card Draw, a Royal Flush is a hand of five cards consisting of 10, Jack, Queen, King, and Ace in the same suit. There are no community cards in this game, so the player must be dealt all five components of the Royal Flush or draw them.

Seven-Card Stud

In Seven-Card Stud, the player receives seven cards and must make the best hand with five cards. If those five cards are 10 through Ace in the same suit, the player has a Royal Flush.

Razz

In games like Razz, where the lowest hand wins, a Royal Flush would actually be a highly undesirable hand, as the goal is to make the lowest possible hand without a matching suit.