For åspille poker på en god måte må du tenke nøye gjennom dine egne trekk, samtidig som du prøver å forutse motstandernes potensielle trekk. Noen spillere spiller med alle kort, mens andre bare spiller med svært gode kort. Mange blander disse to strategiene.

Hvis du dykker ned i “hand ranges”, kan du se det som en liste over kort en spiller kan bruke i ulike faser av spillet. Smarte pokerspillere bruker tid på å vurdere sine egne håndrekker, men prøver også å gjette motspillernes rekker. Dette innebærer å tenke på hvordan de første kortene spilles, bordposisjonen og hvordan disse faktorene kan påvirke spillstilen.

En spiller som er tidlig ute, kan for eksempel holde seg til sterke kort og være usikker på hva andre vil gjøre. En som sitter i knapp-posisjon og spiller sist, kan derimot utforske et bredere utvalg, til og med svakere kort, siden vedkommende har sett hvordan andre har spilt.

Det er viktig å observere hvordan disse håndrekkevidden varierer, og hvordan spillerne justerer strategiene i ulike situasjoner, for eksempel når de reagerer på høy innsats eller konservativt spill. Ved å legge merke til spillernes innsatsmønstre, spillefrekvens og fysiske bevegelser får man verdifull innsikt som gjør det mulig å forutsi håndbredden og utarbeide bedre strategier.

Når du utforsker håndspekteret, bør du ta hensyn til elementer som motstandernes spillestil (tight, loose, aggressiv, passiv?), oppfatninger av spillestilen din, sjetongstabler og den generelle dynamikken i spillet. Å implementere dette i poker krever kontinuerlig observasjon, justering og dypere forståelse av både din egen og motstandernes strategi.

Husk at dyktige motstandere også vil prøve å forstå strategien din! For å utvikle en plan som skjuler dine egne håndområder og samtidig forstår motstandernes, må du blande vanlig strategi med noen uventede trekk.

Poker krever også emosjonell mestring, å forstå motstanderens følelsesmessige tilstander og å skjule dine egne følelsesmessige planer. Kunnskap om sannsynlighet og odds hjelper deg med å ta strategiske beslutninger, slik at du kan vurdere risiko og belønning på en effektiv måte. Å balansere dristig og forsiktig spill, tilpasse seg motstanderens spill og ta sjanser på en klok måte utgjør en solid pokerstrategi.

Ulike eksempler på Ranges

Ranges i åpningen

Tenk deg at du spiller et no-limit Texas Hold’em-spill. Åpningsrekkevidden din fra en tidlig posisjon (for eksempel under gun) kan være ganske stram fordi det er mange spillere igjen bak deg som kan ha sterke hender. Åpningsrekkevidden din kan omfatte

 • Høye par: AA, KK, QQ, JJ og kanskje 10-10.
 • Connectors med høy farge: AK suited, AQ suited
 • Høye uegnede kontakter: AK

Hvis du derimot sitter i en sen posisjon (som knappen), kan åpningsrekkevidden din være bredere siden det er færre spillere igjen til å handle. Her kan du spille:

 • Middels til lave par: 9-9 ned til 2-2
 • Passerede kontakter: Ned til 6-5 i samme farge
 • Kort med lavere farge: Som A2, K3 eller Q4 i samme farge.

3-satsingsområder

Forestill deg at du er med i et no-limit Texas Hold’em-spill. Hvis en motstander forhøyer og det er din tur, kan 3-betting range være:

 • For verdi: AA, KK, QQ, JJ, AK (du mener du har en bedre hånd enn motstanderen)
 • For å bløffe: A5 suited, A4 suited, 76 suited, osv. (du har kanskje ikke den beste hånden, men ønsker å legge press).

Tanken er å blande sterke hender med noen potensielle bløffhender for å holde motstanderne i villrede.

Ranges for å syne

Anta at en spiller forhøyer før floppen, og du bestemmer deg for om du skal syne. Ditt call-utvalg kan være:

 • Spekulative hender: Små par i håp om å få et sett, suited connectors i håp om straight eller flush.
 • Premium-hender: Hvis du vil felle en motstander, kan du bare syne med AA eller KK i stedet for å høyne på nytt.

Ranges etter floppen

Tenk deg at floppen kommer, og det er Q-9-2 med to hjerter. Hvis du har fulgt med på en motstander som bare høyner med høye par eller høye kort:

 • Utvalget deres kan være: QQ, 99, 22, AQ, KQ, QJ (laget hender).
 • Med noen overpar eller overkort som f.eks: AA, KK, JJ eller AK

Hvis de satser mye, kan du begrense rekkevidden deres til sett, topp par eller høye overpar basert på lesingen din og tidligere handlinger.

Defensive rekker

Hvis en motstander ofte satser og høyner, kan du velge å forsvare deg med en range som inkluderer:

 • Et hvilket som helst par (for setverdi)
 • En hvilken som helst farge (for straight- og flushdraws)
 • Hvilket som helst ess (for topp par-potensial)

Konklusjon

For å få riktig rekkevidde i poker må du tenke på eksempler og justere dem basert på ny informasjon du får. Når du definerer motstanderens rekkevidde og planlegger din egen med presisjon, kan du ta smartere beslutninger under hele spillet. Målet er å gjøre rekkevidden din så nøyaktig som mulig i ulike situasjoner, noe som garanterer lønnsomt spill.

Ved å bruke pokerområder kan du finne ut hvilke kort motstanderne har og hvordan de spiller. Ved å observere trekkene deres kan du gjette hvilke kort de kan ha – dette er deres “range”. Du har også din egen rekkevidde, som endrer seg med hver nye korthånd. Når du forstår motstanderens mulige trekk og tilpasser strategiene dine, får du et overtak i spillet. Målet ditt bør være å gjøre rekkevidden din så optimal som mulig i ulike situasjoner for å sikre lønnsomt spill.