Med tanke på at store par ikke deles ut ofte, er det viktig å maksimere lovende muligheter. En metode for å optimalisere sjansene er å 3-bette pre-flop med robuste hender. For å gjøre det klart, et 3-bet er når en spiller forhøyer før floppen og deretter møter en annen forhøyelse (3-bet). Ideelt sett utføres dette trekket som et verdispill, noe som innebærer at hånden vår bør være bedre enn motstanderens rekkevidde.

Ved å bruke en effektiv 3-bet-strategi kan vi bygge store potter med de beste hendene våre, og dermed øke fortjenesten både før og etter floppen over en lengre periode. Det er fordelaktig å ligge i forkant av motstanderens range, uansett om de følger vårt 3-bet eller 4-bet. Hvis vi for eksempel sitter i midtposisjon og får utdelt AA i et NLH-spill på $ 1/$ 2 og det kommer en høyning til $ 6, er det vanlig å svare med et 3-bet, vanligvis mellom $ 18-$ 24. Med tanke på motstanderens rekkevidde er det sannsynlig at AA ligger foran, og ved å bygge potten forventer vi ekstra verdi. Motstandernes tilbøyelighet til å gjøre “løse” forhøyninger før floppen øker verdien vår hvis de fortsetter med dårligere hender når de blir møtt med action.

Hvis 3-betet vårt fører til fold, sikrer vi oss en beskjeden pott – ikke det verste utfallet. Når det fører til en call eller 4-bet, øker potten til vår fordel. Av og til kan vi 3-bette høyere mot aktive eller uerfarne spillere som ikke tar hensyn til innsatsstørrelse og rekkevidde. Når slike spillere kun fokuserer på kortene sine, må vi utnytte dette ved å satse mye for å oppnå maksimal verdi etter hvert som hånden utvikler seg.

Med AA og KK er det fornuftig å maksimere verdien ved å satse tre ganger, siden disse hendene ofte leder og vinner flere potter enn motstanderens rekkevidde. Det kan imidlertid vise seg å være utfordrende å navigere i lavere starthåndsrangeringer med en 3-betting-strategi. Det finnes fortsatt lønnsomme muligheter, spesielt mot ukjente motstandere, men en mindre potent hånd gir mindre grunn til å begrunne 3-betting. Det taktiske målet vårt kan være forskjellig; med QQ kan vi for eksempel være villige til å engasjere oss etter floppen hvis en motstander fortsetter etter at vi har 3-bettet, men vi vil helst ta potten umiddelbart.

Konklusjon av å 3-bette store par

En 3-bet-strategi før floppen er viktig for alle erfarne spillere, spesielt når de får par med høy verdi som ess og konger. Det er helt logisk å søke verdi med slike gode starthender og dermed bygge potten, siden vi ofte leder motstanderens fortsatte rekkevidde. Med mindre par svekkes argumentene for å satse 3, og beslutningen vår kan påvirkes mer av eksterne faktorer, og målet vårt kan også skifte mot å sikre en liten pott samtidig som vi er forberedt på å forsvare den hvis motstanderne går videre til floppen.

Lykke til ved bordene!