Aggresjon før floppen i poker

Det er viktig å tilføre aggresjon til spillet vårt, spesielt å være aggressiv før floppen, men det bør gjøres med spesifikke faktorer i bakhodet. Det er viktig å ikke satse i blinde, men å planlegge og sørge for at vi fortsetter å slå mens muligheten byr seg.

Forstå styrets struktur

Strukturen på brettet er avgjørende i poker, og betydningen av den blir ofte oversett til tross for at den er et av de viktigste aspektene ved spillet. Spillerne må forstå alle implikasjonene av flopteksturen og vurdere alle mulige forbindelser til både egne og motspillernes hender, inkludert potensielle draws. Det er også viktig å forstå hvordan floppen kan henge sammen med motspillernes kort, og hvordan brettets tekstur påvirker rekkevidden deres.

Handle på bakgrunn av brettets struktur

Når du har forstått brettets struktur, er det viktig å handle på riktig måte. Hvis du for eksempel har en sterk hånd før flo ppen og er på jakt etter å verdibette på floppen, er det viktig å begrense potensielle trekk for å være klar for eventuelle skremselskort på turn. En nøyaktig innsatsstørrelse, i harmoni med en vurdering av floppen, kan også bestemmes ved å vurdere brettets struktur.

Utnytte brettets struktur

Selv uten en god hånd kan du utnytte bordets struktur til å fortsette å være aggressiv, identifisere Turn scare-kort og forberede deg på en dobbel bløff når de dukker opp. Ved å utnytte brettets struktur kan vi vurdere hvordan det påvirker alle gjenværende spilleres hender og rekkevidde. Denne evalueringen gjør det lettere å velge en metode for å videreføre den aggressive strategien vår, for eksempel ved å finne ut hvor sannsynlig det er at motstanderen folder på både floppen og turn, i forhold til bordets struktur. En raffinert tilnærming som tar hensyn til bordets struktur, gjør det mulig å bløffe og satse mer strategisk.