Hvis du utforsker poker, har du kanskje støtt på “blokkere” uten helt å forstå konseptet. Enkelt sagt er blokkere synlige kort som reduserer de mulige kombinasjonene hendene kan bruke. Hvis du for eksempel har kløver ess, betyr det at motspillerne ikke kan ha visse hender som AcAh eller AcKh, noe som påvirker strategiske overveielser og potensielle håndutfall.

Hvilken effekt ville Kh Qh ha?

Med en utdelt hånd med Kh Qh er det viktig å forstå mulige håndkombinasjoner. Selv om den ikke blokkerer kombinasjoner som AA, JJ, 88, påvirker den andre. KK-kombinasjoner reduseres for eksempel fra 6 til 3. AK-kombinasjoner reduseres fra 16 til 12, som består av 9 ufargede og 3 fargede. Også kombinasjoner som KQ, QJ og QT er nå mindre sannsynlige. Etter hvert som hendene utvikler seg, får blokkere stadig større betydning, spesielt etter floppen når de kan “forstyrre” mange mulige kombinasjoner.

Vær realistisk

Effektiv bruk av blokkere innebærer å kombinere bruken av dem med praktisk tenkning. Tenk på scenarier som involverer potensielle flushes: Noen ganger kan en god hånd bli bremset på grunn av frykt for at motstanderne skal få flush. Ta et scenario der du har forhøyet før floppen, ser en Ks Qs Tc-flop og bekymrer deg for at motstanderen skal flushe. Ved å bruke blokkeringskunnskap og logisk analyse innser du at kombinasjoner som Ks Qs, As Ks og Qs Js er umulige på grunn av kortene på bordet. Hvis du fjerner både umulige og usannsynlige starthender som 8s 2s, Js 3s eller 9s 4s, har du kanskje rundt 25 flush-kombinasjoner å ta hensyn til i avgjørelser, eller enda færre mot tightere motstandere. Med denne kunnskapen kan du trygt navigere gjennom potensielle draw-kombinasjoner og legge mer press på motstanderne. Ved å ta i bruk blokkere, sammen med raske beregninger, forbedrer du spillet ditt ved å legge til rette for informerte, optimale spill som styrer mot lønnsomhet.