Posisjon, posisjon, posisjon er avgjørende i poker, på samme måte som beliggenhet er avgjørende for valg av eiendom. Etter hvert som vi får mer erfaring, prioriterer vi ofte posisjonen høyere enn viktige faktorer som håndens faktiske verdi! Det er derfor viktig for alle som ønsker å lykkes i nettpoker å følge posisjonsbetraktninger nøye, slik at de kan legge opp en optimal strategi ved hjelp av velprøvd og konvensjonell visdom. Men poker har, i likhet med livet, sine kompleksiteter. Det er ikke alltid at omstendighetene er som forventet, særlig med tanke på nettpokerens iboende kompleksitet. Det lønner seg å være oppmerksom på mange spesielle situasjoner utenfor pokerbordet, slik at man ikke blir overrumplet eller må finne opp hjulet på nytt. Det er spesielt viktig å forstå betydningen av posisjon – eller noen ganger av å være ute av posisjon – under en forhøyning før floppen og et påfølgende fortsettelsesspill når tre eller flere spillere ser floppen. Dette scenariet, som man ofte støter på, kan virke kontraintuitivt i utgangspunktet og bør derfor vurderes nøye. Til tross for at posisjonen er viktigst og fortjener den største respekt i beslutningsprosessen, tror de fleste spillere at den alltid er viktig å ha, uten å tenke nærmere over tilsynelatende utenforliggende omstendigheter.

La oss se nærmere på det klassiske scenariet med en pre-flop-aggressor og undersøke hvordan vår og en tredje spillers posisjon kan påvirke håndens utvikling. Når vi, som sitter på knappen, og Big Blind er de eneste spillerne som følger en forhøyning før floppen fra en spiller i midtposisjon, er det fristende å tenke at posisjonen vår mot de to gjenværende spillerne er fordelaktig. Men hva skjer vanligvis når floppen kommer i en slik situasjon?

Rollespill med fortsettelsesspill…

I nettpoker, spesielt på lavere innsatsnivåer, er det vanlig at spillerne gir etter for pre-flop-aggressoren, og dermed gir dem muligheten til å fortsette i sin rolle. Det virker nesten obligatorisk for den som caller å sjekke og for den som forhøyer før floppen å gjøre et nytt spill for å opprettholde momentum og kontroll. BB, som handler først, følger derfor vanligvis opp med en sjekk, og etter det nesten forutsigbare fortsettelsesspillet er det vår tur til å handle. Ved første øyekast ser det ut til at det å ha posisjon på begge spillerne gir oss en fordel som kan utnyttes. Likevel kan virkeligheten sette oss i en potensielt vanskelig situasjon! Etter at angriperen har satset, er det vår tur til å handle. På dette tidspunktet er det imidlertid BB, og ikke vi, som har posisjonsfordel i denne innsatsrunden etter floppen. I tillegg er vi fanget mellom spilleren, som kanskje har en sterk hånd de har representert fra starten av, og BB, som syntes det var passende å følge den opprinnelige høyningen. Selv om BB i utgangspunktet var i den minst fordelaktige posisjonen, utøver han nå makt ved å avslutte innsatsen, bevæpnet med informasjon om motpartens engasjement. På knappen vet vi ikke noe om styrken på hånden til den som forhøyet før floppen, og BBs intensjon. Sjekket de automatisk en misset flop, eller satt de på en sterk hånd og lot naboen øke potten for dem? Konklusjonen er at selv om vi teknisk sett er i posisjon, tar vi beslutninger uten full innsikt, og ironisk nok sitter vi fast i midten.