Poker appellerer til ulike spillere, spesielt når det gjelder kontantspill og innledende bordinnsatser. Noen spillere insisterer på å bruke bordets maksimumsgrense, mens andre nøyer seg med minimumsgrensen. Maksimering av profitt er en viktig grunn til alltid å spille med full stabel, noe som sikrer betydelige utbetalinger når man får en verdifull hånd. Hvorfor for eksempel nøye seg med en gevinst på 4 dollar med pocket ess når en full stack kan sikre 10 dollar? Full stack gir også fleksibilitet og flere valgmuligheter i løpet av en hånd. På den annen side kan kortstack-entusiaster foretrekke denne strategien på grunn av begrensninger i bankroll eller spesielle ferdigheter i kortstack-spill, noe som kan by på utfordringer for fullstack-spillere. Begge strategiene, med sine fordeler og ulemper, er ikke universelt anvendelige og kan være situasjonsavhengige.

Midstack-poker

Midstack-poker, eller midstack-poker, kan betraktes som et medianvalg, her definert som mellom 60 og 75 Big Blinds, men får likevel ofte lite oppmerksomhet i diskusjoner om stackstørrelse. Spillere søker vanligvis mot ytterpunktene: full eller kort stack, som hver har sin egen bruk og strategi. Det kan være verdifullt å vurdere denne mellomløsningen, som kan kombinere de positive sidene og redusere de negative sidene ved begge ytterpunktene. Selv om det kanskje ikke gir det samme gevinstpotensialet som store stacks, og heller ikke minimerer risikoen i samme grad som korte stacks, kan det være en balansert, kompromissløs tilnærming som tilbyr litt av det beste fra to verdener.

Fordeler ved å spille med en mellomstor stabel

Uten å gå inn på kompleksiteten i Expected Value, er det ikke automatisk sant at en konvensjonell full stack på 100BB er den mest +EV-strategien – det er en konvensjon, ikke et vitenskapelig bestemt optimum. Med en 60BB, for eksempel, kan du fortsatt vinne anstendige potter sammenlignet med shortstacking, samtidig som du reduserer variansen ved å redusere den potensielle risikoen. Med tanke på hyppige klassiske matchups, som QQ mot AK, kan mid-stacking gi ekstra sikkerhet. Det gir en bankroll-buffer, ekstra fleksibilitet i valg av spill og kan gjøre det enklere å håndtere varierende stabelstørrelser. Mens både korte og store stabler har spesifikke metoder for å håndtere ulike stabelstørrelser, kan det være uklart hva som er det optimale spillet mot mellomstore stabler, og konvensjonelle strategier kan bli mindre effektive mot dem. Midstacking minimerer også fordelen til spillere med store stacks, og med økende erfaring kan vi til og med manipulere store stacks til vår fordel. For shortstackere som utforsker midstacking, er det klare fordeler, som økt fleksibilitet og muligheten til å bruke strategiprinsipper for store stacks uten maksimal buy-in. Med tanke på den nåværende trenden med mindre åpninger, passer midstacking godt inn i denne sammenhengen.