Bløff er en grunnleggende del av poker, og det er en intrikat strategi som involverer psykologi, risiko og bedrag. Det er et spill eller en høyning som gjøres med en hånd som ikke antas å være den beste hånden.

Målet med bløffing er å få motspillerne til å kaste bedre hender i frykt for at du har en bedre hånd.

Her er noen viktige punkter om bløffing i poker:

Formålet med bløff

Bløffing i poker har et viktig formål. Det primære målet er å skape et villedende bilde av styrken på hånden din, i håp om å få motstanderne til å feilvurdere posisjonen din. Hvis du bløffer riktig, kan du få motspillerne til å tro at du har en sterkere hånd enn du faktisk har, og dermed tvinge dem til å kaste seg.

I bunn og grunn er bløffing en psykologisk strategi som brukes for å skape tvil hos motspillerne og få dem til å gjøre feil. Med denne taktikken kan du vinne potter selv om kortene dine ikke er sterke nok i seg selv. Det handler ikke bare om å lure, men om kunsten å fremstille en sterkere posisjon på en overbevisende måte og manipulere spillets dynamikk til din fordel.

Timing og hyppighet for bløffing

Gode bløffere vet når de skal bløffe og når de ikke skal bløffe. En vellykket bløff avhenger ofte av din evne til å lese motstanderens signaler og spillestil. Hvis det er sannsynlig at motstanderen vil kaste seg, kan en bløff være en god strategi.

Bløff bør ikke brukes for ofte. Hvis du bløffer for ofte, vil motstanderne dine skjønne det og begynne å følge eller høyne innsatsene dine oftere. På den annen side, hvis du aldri bløffer, vet motstanderne dine at du bare satser med sterke hender, og det er mer sannsynlig at de legger seg når du gjør det.

Type spill

Bløffing er mer vanlig i visse typer pokerspill enn i andre. I No Limit Texas Hold’em har spillerne for eksempel flere muligheter til å bløffe på grunn av spillets aggressive natur. I Limit Hold’em er det derimot begrenset hvor mye spillerne kan satse eller høyne, noe som gjør det vanskeligere å bløffe effektivt.

Semi-bløff

En semi-bløff i poker er et strategisk trekk som innebærer en blanding av å bløffe og satse med en hånd som ikke er den beste for øyeblikket, men som har potensial til å bli det. I motsetning til en ren bløff, der bløfferen har liten eller ingen sjanse til å vinne annet enn å få motstanderen til å kaste seg, gir en semi-bløff spilleren to muligheter til å vinne.

Når en spiller semi-bløffer, satser eller høyner han eller hun med en hånd som for øyeblikket er svak eller middelmådig, men som har potensial til å bli bedre med fremtidige kort. Spilleren kan ha en draw-hånd, noe som betyr at han eller hun trenger et kort til for å få en sterk hånd. Dette kan for eksempel være når en spiller har fire kort til en flush og håper å få et femte kort i samme farge i neste runde.

Det fine med en semi-bluff er at den gir rom for vekst. Hvis motstanderne legger seg umiddelbart, vinner semi-blufferen der og da. Hvis motstanderne ikke legger seg, har semi-blufferen fortsatt en sjanse til å forbedre hånden sin med de kommende kortene. Hvis det nødvendige kortet kommer, kan den gå fra å være middelmådig til sterk.

Når man utfører en semi-bløff, balanserer man vanligvis risiko og belønning. Risikoen er å bli kalt eller forhøyet, men den potensielle belønningen er å vinne en større pott hvis hånden forbedres i de påfølgende rundene. Det er en effektiv strategi når den brukes i de rette situasjonene og mot de rette motstanderne, og den tilfører spillet et ekstra lag med kompleksitet og uforutsigbarhet.

“Polarisert” og “depolarisert” bløffområde

Når en spiller bløffer, kan de mulige hendene beskrives som en “range”. En polarisert rekkevidde inkluderer hender som er veldig sterke eller veldig svake, mens en depolarisert rekkevidde inkluderer hender midt i mellom. Hvis du forstår disse intervallene og hvordan motspillerne dine oppfatter dem, kan det hjelpe deg med å avgjøre når en bløff kan være vellykket.

Eksempel på pokerbløff

Anta at det er tre spillere igjen: Du, spiller A og spiller B. Du er dealer og dermed den siste til å handle. Her er scenariet:

Preflop: Du får utdelt ruter 7 og hjerter 2, som vanligvis regnes som den dårligste hånden i poker. Spiller A til venstre for deg høyner. Spiller B følger, og du bestemmer deg også for å følge.

Flop: Dealeren legger ut floppen: hjerter konge, ruter 10 og kløver 9. Denne floppen forbedrer ikke hånden din i det hele tatt. Både spiller A og spiller B sjekker. Du kunne også ha sjekket her, men i stedet bestemmer du deg for å bløffe. Du satser halvparten av potten.

Turn: Turn-kortet er spar 4. Heller ikke dette forbedrer hånden din i det hele tatt. Men begge motspillerne sjekker til deg. Da du ser at de nøler, bestemmer du deg for å fortsette bløffen og satser hele potten.

River: River-kortet er en spar knekt. Heller ikke dette forbedrer hånden din. Spiller A og spiller B sjekker igjen, noe som viser svakhet. Du bestemmer deg for å bløffe en siste gang, og du satser dobbelt så mye som potten.

Spiller A legger seg, men spiller B tenker seg om. Spiller B legger seg til slutt også, i den tro at du har en sterkere hånd, kanskje en straight eller et høyt par. Men i virkeligheten har du bare et høyt kort – en 7. Du vinner potten, selv om du hadde den dårligste starthånden i poker. Denne bløffen fungerte fordi du observerte hvordan motspillerne oppførte seg, grep sjansen og utstrålte selvtillit ved å satse aggressivt. Husk at dette er et høyrisikotrekk som ofte kan føre til at du taper sjetonger hvis du gjør det for ofte eller mot feil motstandere. Dette eksemplet er kun illustrerende og ikke nødvendigvis et eksempel på en ideell strategi.

Hvordan bløffe i poker

Bløff mot de riktige spillerne

Prøv å identifisere spillere som er mer tilbøyelige til å kaste seg. Spillere som er konservative eller redde for å tape sjetonger, er mer tilbøyelige til å bløffe.

Bruk bordets image til din fordel

Hvordan du oppfattes ved bordet kan ha stor innvirkning på hvor effektiv bløffen din er. Hvis du har et stramt image (du har bare spilt sterke hender), er det større sannsynlighet for at bløffen din blir trodd. Hvis du har et løst image (du har spilt mye og vist svake hender), kan bløffen din bli avvist.

Bruk posisjonen din

Ensen posisjon kanvære en god mulighet til å bløffe. Når du er en av de siste til å handle, kan du få mye informasjon basert på motspillernes handlinger og tilpasse strategien deretter.

Vurder størrelsen på innsatsen din

Størrelsen på innsats en din kan sende et budskap til de andre spillerne om styrken på hånden din. Det er viktig å gjøre bløffen din troverdig ved å satse en størrelse som tilsvarer det du ville satset med en sterk hånd.

Ikke bløff for ofte

Hvis du bløffer for ofte, kan det hende at motspillerne dine oppdager det og begynner å syne eller høyne innsatsene dine. Det er viktig å bruke bløffing som en strategi og ikke bruke det som din eneste måte å vinne på. De beste bløffene er de som er godt timet og sjeldne nok til å være uventede.

Vanlige spørsmål om bløff

Ja, det er ikke bare greit å bløffe i poker, det er også en grunnleggende del av spillet. Poker handler like mye om strategi og psykologi som om kortene du faktisk har på hånden. Bløffing er en viktig taktikk som går ut på å skape en feilaktig oppfatning av styrken på hånden din for å få motspillerne til å kaste hånden sin.

 • Hvis du kobler innsatsen din fra penger i den virkelige verden, kan du bli en bedre bløffer. Det er viktig å tenke på budsjettet ditt i form av sjetonger og blinds i stedet for ekte penger. På denne måten unngår du nølingen som er forbundet med innsatser i ekte penger, og kan bløffe med større selvtillit.
 • Det er viktig å fortelle en overbevisende historie gjennom innsatsene dine. Innsatsene dine må stemme overens med historien du prøver å fortelle motstanderne om hånden du sitter med. Denne ferdigheten skiller nybegynnere fra erfarne bløffere. Hvis innsatsene dine stemmer overens med historien om hånden din, er det større sannsynlighet for at bløffen din lykkes.

En “bluff catcher” er et begrep som brukes i poker for å beskrive en hånd som kan slå bløffene i motstanderens rekkevidde, men som ikke er sterk nok til å slå verdihendene deres. Det er med andre ord en hånd som er sterk nok til å syne et spill i siste satsingsrunde, med en forventning om at den kan vinne mot en bløff, men sannsynligvis ikke mot en virkelig sterk hånd.

Hvis en motstander for eksempel er aggressiv og ofte bløffer, og du har en middels sterk hånd (for eksempel midtpar eller bunnpar), kan denne hånden fungere som en bløfffanger. Du følger innsatsen, ikke fordi du tror at du har den beste hånden, men fordi du tror at motstanderen bløffer ofte nok til at det er lønnsomt å følge.

Den “riktige” prosentsatsen for å bløffe i poker er ikke hugget i stein, og kan variere sterkt avhengig av en rekke faktorer, for eksempel posisjonen din ved bordet, hvilken type spillere du møter, spillets nåværende tilstand og bordets image (dvs. hvordan de andre spillerne oppfatter deg).

Når det er sagt, mener noen pokerteoretikere at et godt utgangspunkt kan være å ha en balansert range, der du bløffer omtrent en tredjedel av tiden du satser for verdi. Det betyr at hvis du satser med sterke hender 70 % av tiden, kan det være lurt å bløffe ca. 30 % av tiden.

Å lese en bløff i poker innebærer å observere og tolke motspillernes handlinger og atferd. Her er noen tips:

 1. Ta hensyn til innsatsmønstre: Motstanderens innsatsmønster kan avsløre mye om styrken på hånden deres. Hvis noen som vanligvis er forsiktige, plutselig gjør en stor innsats, kan det være at de bløffer. Motsatt, hvis en vanligvis aggressiv spiller begynner å sjekke eller syne i stedet for å høyne, kan vedkommende ha en svak hånd.
 2. Vær oppmerksom på fysiske signaler: I live-poker kan fysiske tegn indikere når en spiller bløffer. Rask pusting, rastløshet, unngåelse av øyekontakt og plutselige endringer i oppførsel kan være tegn på bløff, selv om erfarne spillere kan simulere disse signalene.
 3. Tenk på posisjon: Det er vanligere å bløffe i visse bordposisjoner enn i andre. Spillere i sene posisjoner har mer informasjon om motstanderens hender, noe som gjør bløffing til en mer levedyktig strategi.
 4. Se etter endringer i innsatshastighet: Hvis en spiller på nettet bruker lengre tid enn vanlig på å satse eller sjekke, kan det være fordi han eller hun er usikker på hånden sin. Dette kan imidlertid også være et triks for å få deg til å tro at de er usikre.
 5. Evaluer historien de forteller: Å bløffe innebærer ofte å skape en fortelling om hånden de angivelig har. Hvis spillerens handlinger ikke stemmer overens med “historien” som innsatsmønsteret forteller, kan det være at vedkommende bløffer.
 6. Observer reaksjoner på felleskort: Hvis en spiller plutselig endrer innsatsmønsteret sitt etter at et bestemt felleskort blir avslørt, kan det tyde på en bløff.
 7. Gå gjennom tidligere oppførsel: Hvis du forstår en spillers typiske oppførsel, kan det hjelpe deg med å oppdage når spilleren avviker fra normalen, noe som kan være et tegn på bløff.

Å bløffe i poker kan ses på som både en ferdighet og et talent. Det er et talent i den forstand at noen mennesker fra naturens side har et godt pokerfjes eller er flinke til å lese andre, noe som kan bidra til effektiv bløffing. Men bløffing er også i stor grad en innlært ferdighet som kan forbedres med øvelse og erfaring.

Ferdighetsaspektene ved bløffing omfatter

 1. Strategisk forståelse: En solid forståelse av pokerstrategi hjelper deg med å avgjøre når du skal bløffe. Dette innebærer blant annet å vite hvordan du beregner pottodds, hvordan du leser motspillernes sannsynlige håndrekker og hvordan bordbildet ditt påvirker hvordan andre oppfatter bløffen din.
 2. Psykologisk innsikt: Å forstå menneskelig atferd og psykologi er avgjørende for å kunne bløffe. Du må kunne forutse hvordan motspillerne dine sannsynligvis vil reagere på visse trekk, og tilpasse bløffingen deretter.
 3. Observasjon: God bløffing krever gode observasjonsevner. Du må være oppmerksom på motspillernes oppførsel, innsatsmønstre og reaksjoner på spesifikke kort eller situasjoner.
 4. Erfaring: Øvelse og erfaring i ulike situasjoner vil gjøre deg bedre til å bløffe. Med tiden vil du lære deg når det er sannsynlig at en bløff vil lykkes, og når det er best å spille på det sikre.
 5. Kontrollerte følelser: For å lykkes med å bløffe må du holde følelsene dine under kontroll. Selv om du føler deg stresset eller engstelig, kan du ikke la motstanderne se det, for da vil de avsløre bløffen din.

Talentaspekter ved bløffing kan omfatte

 1. Naturlig bedrag: Noen mennesker har en naturlig evne til å lure. De er i stand til å villede andre uten å avsløre tegn på at de lurer dem.
 2. Ålese folk: Noen mennesker har en naturlig evne til å lese andres følelser og reaksjoner, noe som kan hjelpe dem med å oppdage bløffer og unngå å bli fanget i sine egne.
 3. Pokerfjes: Noen mennesker har fra naturens side et godt pokerfjes, noe som gjør det vanskelig for andre å lese følelsene og intensjonene deres.

Så selv om det finnes naturlige talenter som kan gi en spiller en fordel, er bløffing i poker i stor grad en ferdighet som kan læres og finpusses over tid.

Det finnes ikke én definitiv “beste” bløffestrategi i poker, siden effekten av en bløff kan variere sterkt avhengig av situasjonen, de andre spillerne ved bordet, spilldynamikken og ditt eget image ved bordet.

I visse situasjoner er det tilrådelig å gi opp å bløffe. Her er noen eksempler:

 1. Når du spiller mot “calling stations”: Noen spillere har en tendens til å syne spill, uansett hvor sterk eller svak hånd de har. Å bløffe mot disse spillerne, ofte kalt “calling stations”, resulterer som regel i tapte sjetonger, ettersom de sjelden kaster seg.
 2. Når du blir tatt: Hvis bløffen din har blitt tatt flere ganger, er det en god idé å slutte å bløffe en stund. Spillerne har sannsynligvis merket at du bløffer ofte, og det er mer sannsynlig at de vil syne bløffen din.
 3. Flerveis potter: Det blir vanskeligere og mindre vellykket å bløffe jo flere spillere som er involvert i potten. Hver ekstra spiller øker sjansen for at minst én av dem har en hånd som er god nok til å syne bløffen din.
 4. Mot tette spillere med sterk rekkevidde: Hvis en tight spiller som vanligvis bare spiller sterke hender, viser styrke, er det vanligvis en dårlig idé å prøve å bløffe dem. Utvalget av potensielle hender inneholder sannsynligvis mange hender som kan slå bløffen din.
 5. Når potten er liten: Det er lite å vinne og mye å tape på å bløffe i små potter. Det er generelt bedre å vente med å bløffe til det står mer på spill.
 6. Når du er på tilt: Hvis du er følelsesmessig påvirket av tidligere hender (såkalt “på tilt”), er det ofte bedre å unngå å bløffe. Følelser kan påvirke dømmekraften din og føre til dårlige beslutninger.