Det finnes mange ulike måter å spille pokerturneringer på, og det er mange forskjellige strategier ved et vanlig bord. Selv om noen strategier og taktikker kan være vellykkede, særlig i erfarne hender, er det viktig å navigere mellom ulike stiler og strategier for å finne ut hva som føles riktig og gir ønskede resultater.

Forsiktig: Shove eller ikke shove…

Selv om poker ofte blir sett på som et sjansespill, er det ikke alltid tilrådelig å ha en løs eller dumdristig tilnærming, spesielt ikke i begynnelsen av en turnering. Særlig i Freezeouts eller for å unngå flere rebuys er det viktig å ikke skyve for raskt, selv med tilsynelatende sterke hender som JJ eller AKo. Dyktige spillere beskytter ofte stablene sine etter hvert som de blir dype, og motstår til og med trangen til å skyve med slike hender i den innledende fasen av turneringer. Selv om det er fordelaktig å oppnå en dobbel eller trippel stack tidlig, er det ikke alltid avgjørende og ikke verdt risikoen mot hender som kan bli dominert av større par. Det er tilrådelig å innta en innstilling der man forventer at motstanderne hovedsakelig shover med premium-holdings, og å være forsiktig med egne shovere, spesielt i turneringens innledende fase.

Calling med sterke hender

I motsetning til oppfatningen om at veldig sterke hender alltid berettiger en (re)høyning eller all-in, er det å syne et levedyktig, fleksibelt og potensielt fordelaktig alternativ, spesielt i starten av en turnering. Ved å syne en betydelig høyning med en sterk hånd kan vi holde motstandere med sterke, men svakere hender i spill, mens en shove eller høyning kan få dem til å kaste seg og dermed begrense den potensielle gevinsten. Ved å syne kan vi dessuten skjule styrken på hånden vår og introdusere uforutsigbarhet i strategien vår, noe som kan gi potensielle fordeler i lignende situasjoner lenger ut i turneringen.

Hensyn til stakkens størrelse

I motsetning til hva man skulle tro, rettferdiggjør ikke nødvendigvis en stor stabel at man spiller for løst. Det kan faktisk utsette oss for trusler fra mindre stacks. Det er viktig å behandle korte stacks med respekt og forsiktighet, og være klar over at de kan slå til uventet. Overdreven selvtillit, som fører til en utvidet åpen rekkevidde med spekulative hender som suited connectors og små par, resulterer ofte i at korte stacks, som ennå ikke har handlet, går all-in, et scenario uten tiltalende valg – å syne med en svak/sårbar hånd eller å kaste seg, og dermed tape unødvendig mange sjetonger. Det er derfor viktig å vite hvor stor stacken vår er, vurdere posisjonen vår i forhold til den og motstå fristelsen til å spille for fort og løst, selv med en stor stack.

Konklusjon om forsiktighet i den tidlige fasen

I de innledende fasene av en turnering er det tilrådelig å være forsiktig, spesielt når man har en stor stack mot en smal shoving range. Det er en god strategi å prioritere gradvis vekst i stacken, samtidig som du sikrer den for å kunne utnytte potensielt svakere shoves fra stadig mer desperate motstandere etter hvert som turneringen skrider frem.

Vi ønsker deg lykke til ved bordene!