Poker og maksimering av verdi

Det er viktig å maksimere verdien i poker, for eksempel ved å bruke “value bet” med en sterk hånd for å oppmuntre til å syne og skaffe ekstra fortjeneste. Omvendt er det viktig å nekte motstanderne en billig måte å holde seg i kampen på. Det kan for eksempel være skadelig å tilby en rabattert billett for å se floppen når man har en sterk starthånd. En generell regel er å bruke en aggressiv strategi for å oppnå optimale resultater.

Å svare på forhøyninger før floppen i midtposisjon

Tenk deg at du får utdelt QQ i midtposisjon og tenker på å høyne, før neste spiller forhøyer før floppen. I dette scenariet er det ikke noe alternativ å kaste lomme-dame, så du må enten syne eller 3-bette. Selv om tradisjonen tilsier at det er best å høyne, bør begge alternativene vurderes nøye. Å velge å bare syne kan være forsvarlig under visse omstendigheter, for eksempel for å få aggressive spillere til å høyne, gitt at tidligere observasjoner bekrefter at denne taktikken er effektiv.

Virkningen av calls og reraiser

Det er viktig å huske at det “ønskede” utfallet er å lokke en annen spiller til å svare på vår første høyning med en forhøyning. Hvis flere spillere også bestemmer seg for å syne, kan dette imidlertid få utilsiktede konsekvenser, spesielt hvis selv de med en svak øks blir fristet av en relativt rimelig syning. Eventuelle etterfølgende calls øker ikke bare potten, men forsterker også verdien for etterfølgende spillere. Hvis vi velger å syne i stedet for å høyne, kan mange motstandere få tilgang til floppen ganske billig, noe som kan føre til at vi havner i en potensielt prekær situasjon uten innsikt i motstandernes beholdning.

Bruk av 3-betting for å håndtere dynamikken

Hvis vi holder oss til vår opprinnelige tendens til å opptre som aggressor før floppen ved å svare åpneren med et 3-bet, kan det endre dynamikken fullstendig. Spillere som ennå ikke har handlet, blir mindre tilbøyelige til å følge oss til floppen, siden det er for kostbart å syne med tidligere nevnte hender, og det ikke presenteres tilstrekkelig verdi. Potten holder seg på samme nivå etter hvert som hver spiller kaster seg – noe som reduserer insentivet og begrunnelsen for å syne et 3-bet, spesielt med en hånd som Øks. Å 3-bette viser seg å være en god måte å isolere aggressoren på ved å prise ut påfølgende motstandere, noe som sikrer at vi isolerer og presser den som forhøyer først, selv om det resulterer i at vi vinner en liten pott med en hånd som QQ.

Avsluttende tanker

Generelt er det tilrådelig å øke med et 3-bet for å få motstanderne til å betale mye for å fortsette, selv om spesifikke situasjoner kan tyde på at det kan være passende å bare syne en pre-flop-høyning med en hånd som QQ.