Hva betyr det å limpe i poker?

“Limping” refererer til det å følge big blind for å komme inn i potten, i motsetning til å høyne. Det blir vanligvis sett på som et passivt og mindre aggressivt trekk.

Risiko og gevinster

En spiller som limper, også kjent som en “limper”, risikerer å slippe flere spillere inn i potten for en billig penge, med mål om å se en gunstig flopp, spesielt når han eller hun har en potensielt sterk hånd som krever spesifikke floppkort for å bli bekreftet.

Hvorfor limping generelt er ulønnsomt

I det lange løp, spesielt i No Limit Hold’em, blir limping ofte sett på som mindre lønnsomt fordi det gjør det mulig for svakere hender å se floppen billig, noe som gjør limperen utsatt for sterkere hender eller en påfølgende høyning.

Unntak: Strategisk limping

Erfarne spillere kan bruke limping strategisk under spesifikke forhold, for eksempel når de er i en sen posisjon med flere limpere foran. Hyppig limping, spesielt fra tidlige posisjoner, er imidlertid ofte et tegn på at spilleren er nybegynner.

Hvordan håndterer – og slår du limperne?

For å håndtere limpere i poker på en effektiv måte er det avgjørende å forstå både spillets dynamikk og motstanderne. Nedenfor følger noen viktige strategier:

 1. Raise stort for å straffe limpere

  Hvis du har en sterk hånd mot en eller flere limpere, bør du vurdere å høyne betydelig. Dette trekket kan tvinge dem til å kaste seg, redusere motstanderne dine og dra nytte av de ekstra pengene i potten.

 2. Forstå motstandernes spillestil

  Identifiser dem som limper ofte ved bordet ditt, og prøv å forstå spillestilen deres. Hvis du vet om de limper med et bredt eller smalt utvalg av hender, kan det hjelpe deg med å motvirke strategien deres.

 3. Vurder posisjonen din

  I en sen posisjon med flere limpere foran deg kan du utvide håndutvalget ditt. Hender som fungerer godt i flerveispotter, som suited connectors eller små par, blir mer levedyktige på grunn av bedre pottodds.

 4. Utnytt bordets image

  Hvis du har spilt aggressivt, kan en plutselig limp signalisere til andre at du har en sterk hånd, noe som kan gjøre deg sårbar for potensielle bløffer eller fold etter floppen.

 5. Limp bak med spekulative hender

  I en sen posisjon med flere spillere som limper, bør du vurdere å “limpe behind” med hender som har et stort oppsidepotensial, for eksempel suited connectors eller små lommepar.

Når bør du limpe i poker?

I motsetning til den populære oppfatningen om at halting generelt er en dårlig strategi, finnes det situasjoner der det kan være effektivt. Her er noen betraktninger:

Forkledning av hånden din: Limping med en sterk hånd kan fungere som en forkledning for å oppmuntre motspillerne til å bidra med flere sjetonger. Denne strategien kommer til sin rett når du forventer at en annen spiller vil høyne, noe som legger til rette for et “limp-raise”.

Limping i sen posisjon: Hvis du befinner deg i en sen posisjon med flere spillere som har limpet inn, og du har en potensielt sterk hånd, for eksempel suited connectors eller små par, kan du limpe for å se floppen på en økonomisk måte. Hvis du bommer, kan du enkelt kaste deg.

Tilpasning til passive spill: I et spill som kjennetegnes av hyppig limping og lav aggresjon etter floppen, kan det være smart å utvide limpingsortimentet.

Short stack-strategi: I turneringssituasjoner der du er shortstacked, hjelper limping deg med å se flere flopper og gir deg sjansen til å doble. Hvor effektiv denne strategien er, avhenger imidlertid av hvordan motspillerne dine oppfører seg.

Dynamikk med dyp stack: Når både du og motstanderne dine er deep stacked, er limping med spekulative hender en måte å sikre seg en stor pott på med lav risiko.

Ofte stilte spørsmål om halting

Overlimping i poker betyr at man limper (kaller big blind) etter at minst én annen spiller allerede har limpet seg inn i potten. Dette trekket kan være effektivt i visse situasjoner, spesielt når du har spekulative hender som kan gi store hender etter floppen (som suited connectors eller små pocket pairs).

En “limp-raise” i poker betyr at du først limper inn (bare følger big blind) før floppen, for så å høyne når du kommer tilbake etter at en motstander har høynet.

Dette er vanligvis et trekk som gjøres med en svært sterk hånd. Spilleren som limp-raiser, prøver å fremkalle en høyning fra en av spillerne som handler etter ham eller henne, med den hensikt å høyne på nytt når action kommer tilbake.

La oss for eksempel si at du er i tidlig posisjon og får utdelt pocket ess, en veldig sterk hånd. I stedet for å høyne med en gang, følger du big blind (du “limper inn”). En spiller som spiller etter deg, forhøyer, og når handlingen kommer tilbake til deg, forhøyer du (du “limp-raiser”).

Strategien bak limp-raise er å bygge en større pott samtidig som du skjuler styrken på hånden din. Det regnes imidlertid generelt som et avansert spill og kan være risikabelt, spesielt mot erfarne spillere, ettersom det kan være et åpenbart tegn på en sterk hånd. Det er et trekk som må brukes sparsomt og i de riktige situasjonene for å unngå å bli forutsigbar.

I de tidlige stadiene av pokerturneringer med flere bord er blinds lavere, noe som gir spillerne mulighet til å utnytte denne fleksibiliteten. Strategien med å limpe inn, spesielt med små par når man er i posisjon, kan være nyttig, ettersom potensialet for å øke stacken betraktelig er stort på grunn av bedre odds for hver spiller som følger.

Taktikken med å limpe inn blir mindre levedyktig etter hvert som blindene øker. Under de første blindnivåene, når blindene er relativt lave, kan spillerne spekulere for å akkumulere, spesielt hvis de har et lite lommepar. Men etter hvert som turneringen skrider frem og verdien synker, blir denne taktikken mindre praktisk. Det anbefales også å inkludere en blanding av (re)raising preflop for å unngå forutsigbarhet og potensiell utnyttelse.

Limping med små lommepar mot LAG i tidlig posisjon kan ofte utnyttes av disse aggressive spillerne, noe som gjør set-mining, en strategi for å se floppen til en god pris, ineffektiv. Det kan imidlertid være muligheter for å stå av og til, spesielt mot overaggressive LAG-spillere, noe som fører til troverdighet etter floppen og sjanser for vellykkede fortsettelsesspill.