Mange pokerentusiaster nyter spenningen i spillet, men vegrer seg for elementer som krever beregninger eller matematikk. Selv om vi kanskje bare ønsker å bruke våre psykologiske ferdigheter, ser virkeligheten annerledes ut. Poker er i stor grad avhengig av matematiske og statistiske fakta, som vi kan dele inn i ulike kategorier. Det er for eksempel 81 % sjanse for at pocket ess slår pocket konger, mens det er 35 % sjanse for at en flushdraw på floppen materialiserer seg på river. Disse uforanderlige tallene fungerer som grunnleggende beslutningsgrunnlag ved bordet.

Selv om det er mulig å beregne oddsen ved hver enkelt anledning, er det upraktisk når disse faktaene er lett tilgjengelige. De fleste spillere gjør seg derfor kjent med slik informasjon på forhånd, slik at de slipper å kalibrere strategien sin hele tiden. Selv om det psykologiske aspektet ved poker er uunnværlig på grunn av spillets kompleksitet, er det likevel et utvetydig tallspill. I møte med statistiske scenarier står vi overfor valg med unike matematiske implikasjoner.

Alle som har seriøse pokerambisjoner, inkludert fritidsspillere som ønsker å utnytte tiden sin optimalt, bør ikke bare fordype seg i matematikken, men også ønske den velkommen. Når vi dyrker matematisk tenkning som en viktig del av spillet, blir beslutningene våre mer informerte, presise og til slutt mer lukrative. Når vi blir bedre kjent med matematikken i poker, får vi et forsprang på spillere som av ulike grunner ikke legger ned tilsvarende innsats og forberedelser. Det er avgjørende at vi velger å satse i potter når det er matematisk berettiget, spesielt når mange motstandere baserer innsatsen sin på helt utilstrekkelige vurderinger. Denne erkjennelsen bør gi oss motivasjon til å engasjere oss i tallspillet.

Å ta hensyn til pottodds, beregning av outs, implisitte odds, break even-prosenter, 4- og 2-regelen, pottens egenkapital, oddsvariasjon i forhold til spillerantall og forventet verdi kan ha stor betydning for vår tilnærming til poker. Etter hvert som vi tar for oss disse numerisk orienterte pokeraspektene, får vi en omfattende og matematisk robust tilnærming til spillet.

Lykke til ved bordene!