Psykologi i poker er et interessant tema av to grunner. For det første er det uten tvil den viktigste delen av spillet – uansett hvor mye vi lærer om strategi, statistikk og så videre, kommer vi aldri til å få mest mulig ut av poker hvis vi ikke har den rette innstillingen, og hvis vi ikke setter tilstrekkelig pris på den enorme rollen psykologien spiller. Den andre grunnen til at psykologi er spesielt, er at de aller fleste spillere av en eller annen grunn ikke tar inn over seg betydningen av det forrige punktet!

Vi har rett og slett ikke råd til å undervurdere hvor viktig psykologi er for alle pokerspillere. Det er umulig å komme utenom psykologien, fra den hardbarkede GTO-proffen til hobbypokeren som bare går inn på et nettpokerrom i helgene. Dette kan innebære å undersøke hvordan andre spillere tenker, menneskets natur, spilleatferd og en rekke andre elementer som handler om å sette seg inn i andres tanker. Men det er også viktig å kjenne seg selv, å lære å se innover, slik at vi i tillegg til å finne motstanderens svakheter også er oppmerksomme på våre egne!

Artiklene i vår seksjon om pokerpsykologi setter søkelyset på de utallige delene av spillet der det å ta i bruk psykologi ikke bare vil føre til at man vinner flere potter her og der, men også til at man styrker den mentale styrken og dermed selvtilliten.

Ved å fokusere på hvordan vi tilnærmer oss spillet, hvordan vi setter oss inn i motstanderens tanker og hvordan vi selv opprettholder et sunt tankesett, kan resultatet være forskjellen mellom en som spiller spillet nesten i blinde og en som “ser” mye dypere inn i pokerens hemmeligheter.

Vi håper at du finner YPDs artikler om pokerpsykologi interessante, tankevekkende og informative.

Del gjerne artiklene våre på sosiale medier.

I denne delen finner du følgende artikler: