Hva er ABC-poker?

ABC-pokerstrategi refererer til en enkel pokerstrategi som vanligvis bruker de grunnleggende prinsippene i spillet. Det er et begrep som brukes for å beskrive spill som er forutsigbart enkelt og etter boka.

I ABC-poker spiller du vanligvis sterke hender, folder svake hender og bløffer sjelden. Denne strategien anbefales ofte for nybegynnere fordi den gir et solid grunnlag for pokerstrategi og bidrar til å begrense tap som kan oppstå når man prøver å utføre mer komplekse spill uten en dypere forståelse av spillet.

De viktigste konseptene i ABC-poker:

Spill før floppen

I ABC-poker pleier spillerne å spille stramt og aggressivt før floppen. Det betyr at man kun spiller sterke starthender (som høye par eller høykombinasjoner) og folder svakere hender.

Typiske starthender som ABC-pokerspillere ofte spiller:

Høye par High Suited Connectors Høye uegnede kontakter Andre sterke hender
Ess (AA) Ess-konge i dress (AKs) Ess-konge i offsuit (AKo) Ess-dame i dress (AQs)
Konge (KK) Konge-dame i dress (KQs) Ess-Knekt i dress (AJs)
Dronning (QQ) Dronning-knekt i dress (QJs) Konge-Knekt i dress (KJs)
Knekt (JJ) Knekt-ti passer (JTs)

Spill etter floppen

Etter floppen vil en ABC-spiller vanligvis bare fortsette hvis han eller hun har en sterk hånd. Hvis de traff floppen godt, vil de satse eller høyne; hvis de ikke gjorde det, vil de vanligvis sjekke eller kaste seg.

Håndens styrke Handlingsmåte Beskrivelse
Sterk Innsats/forhøyelse Hvis de treffer en sterk hånd på floppen (som sett, straight, flush eller topp par), vil de satse eller høyne for å bygge potten og beskytte hånden sin.
Moderat Check/Call eller Bet Med en moderat hånd (f.eks. et andre par eller uavgjort) kan de velge å sjekke og syne for å se flere kort billigere, eller satse hvis de mener at de har den beste hånden.
Svak Check/Fold Hvis de bommer på floppen eller har en hånd med lav verdi, sjekker de vanligvis med intensjonen om å kaste seg for eventuelle betydelige innsatser.

Begrenset bløffing

ABC-pokerspillere bløffer sjelden. Selv om bløffing kan være et effektivt verktøy i poker, krever det en god forståelse av de andre spillerne ved bordet, noe nybegynnere kanskje ikke har.

Forutsigbarhet

Et viktig aspekt ved ABC-poker er at det er ganske forutsigbart. Dyktige spillere kan dra nytte av denne forutsigbarheten. Derfor kan ABC-poker være et godt utgangspunkt for nybegynnere, men mer avanserte strategier må sannsynligvis læres og brukes etter hvert som spillernes ferdighetsnivå øker.

Posisjon

ABC-poker legger også vekt på betydningen av posisjon. Generelt vil ABC-spillere spille flere hender når de er i en sen posisjon, noe som betyr at de er en av de siste til å handle. Dette er fordi det kan være en stor fordel å ha mer informasjon om hva andre spillere har gjort.

Det er viktig å merke seg at selv om ABC-poker kan være effektivt ved bord med lavere innsats og mot mindre erfarne spillere, må mer avanserte spillere ofte bruke mer nyanserte og komplekse strategier for å vinne konsekvent.

Scenarier der ABC-poker kan være aktuelt

Spille fra tidlig posisjon

Anta at du får en sterk hånd, for eksempel pocket konger, i en tidlig posisjon. Hvis du følger ABC-pokerstrategien, vil du sannsynligvis høyne for å begynne å bygge potten og eliminere spillere med svakere hender. Hvis du derimot får en svak hånd, for eksempel en 4-7 off-suit, vil du ganske enkelt kaste deg for å unngå unødvendig risiko.

Spille fra sen posisjon

Hvis du sitter i en sen posisjon og har fått en rimelig god hånd, for eksempel A-10 suited, og det har kommet noen limpere inn i potten (spillere som bare har kalt big blind), kan du velge å høyne og utnytte den fordelaktige posisjonen din. Målet med dette er å presse spillerne til å kaste seg, og dermed øke sjansene dine for å vinne potten.

Spill etter floppen

La oss si at du har forhøyet før floppen med en hånd som A-K, og floppen viser K-7-2 med to kort i din farge. Med topp par og en høy kicker har du en sterk hånd i henhold til ABC-pokerstrategien din, og du bør satse en anstendig størrelse. På denne måten viser du din dominans og tvinger spillere med svakere kort til å ta en vanskelig avgjørelse.

Mot en aggressiv spiller

Mot en svært aggressiv spiller som ofte bløffer, anbefaler ABC-poker at du venter på en sterk hånd og deretter spiller den aggressivt. Så hvis du får utdelt lommeess og en aggressiv spiller gjør en stor innsats, vil en ABC-spiller i stedet for å bare syne, høyne på nytt og tvinge den aggressive spilleren til å ta en vanskelig avgjørelse.

Å møte en passiv spiller

Mot en spiller som spiller mange hender, men som ofte bare følger bud(loose-passive), kan du brukeABC-poker til å utnytte tendensen deres. Hvis du for eksempel har en hånd som Q-J suited og floppen viser Q-7-2, kan du gjøre en sterk innsats vel vitende om at denne spillertypen kanskje vil syne med en svakere hånd, og dermed maksimere fortjenesten din.

ABC-Poker-strategien fungerer generelt godt mot følgende typer spillere

Løst-aggressive spillere

Disse spillerne, også kjent som“maniacs“, spiller et bredt spekter av hender og er ikke redde for å gjøre store innsatser eller forhøyninger, uansett hvor sterk hånd de har. ABC-poker kan ofte motvirke denne uforutsigbarheten ved å vente tålmodig på en sterk kombinasjon og deretter spille den aggressivt. Dette kan utnytte tendensen til loose-aggressive spillere til å overdrive med svakere hender.

Løst-passive spillere

Disse spillerne, som ofte kalles “calling stations”, spiller gjerne for mange hender og blir sittende for lenge, og sjekker eller synger i stedet for å ta kontroll med innsatser eller forhøyninger. ABC-poker utnytter dette ved å spille tight og aggressivt, noe som ofte fører til at man vinner potter på grunn av bedre kort.

Uerfarne spillere

Nybegynnere eller mindre erfarne spillere forstår kanskje ikke alle de komplekse sidene ved spillet. De kan f.eks. feilvurdere styrken på hendene sine, ikke bruke posisjonen sin på en effektiv måte eller ikke gjenkjenne når det er sannsynlig at de er slått. ABC-pokers enkle strategi kan ofte vinne mot disse spillerne ved å holde seg til solid, grunnleggende poker.

Spillere på tilt

En spiller “på tilt” er en spiller som lar følelsene diktere spillet sitt, ofte som følge av et dårlig slag eller en rekke tap. De kan spille uvørent, ta dårlige beslutninger og jage etter tap. En ABC-pokerspiller kan dra nytte av dette ved å holde seg til sin disiplinerte tilnærming og utnytte feilene en tilted spiller sannsynligvis vil gjøre.

Typer av innsatser og forhøyninger i ABC-poker

Raise før floppen

I ABC-poker forhøyer spillere med sterke starthender ofte før floppen. Vanligvis forhøyer du 3-5 ganger big blind med kombinasjoner som dame, konge, ess, eller dressede kontakter som ess-konge.

Fortsettelsesinnsats (C-innsats)

En fortsettelsesinnsats skjer når den som forhøyet før floppen, satser igjen etter floppen. I ABC-poker er dette vanlig hvis floppen forbedrer hånden din eller hvis du starter sterkt. C-innsatser er vanligvis halvparten til to tredjedeler av potten.

Value-innsats

Spillere bruker valuebets når de mener at hånden deres er overlegen. I ABC-poker skjer dette ofte på turn eller river. Det er vanligvis 50-75 % av pottens størrelse.

Defensive innsatser

Defensive innsatser er mindre, og er ment for å se et nytt kort på en billig måte eller for å nå et showdown uten å møte en stor innsats fra motstanderen. Bruk dette når du har en god hånd, men frykter motstanderens styrke.

Check-Raise

Selv om det er mindre vanlig i ABC-poker, er check-raise en taktikk som brukes med sterke kort for å oppmuntre motstanderen til å satse. Etter floppen sjekker spilleren og planlegger å høyne hvis motstanderen satser.

Tilpass ABC-strategien etter erfaring med spill

Selv om ABC-poker er grunnleggende, er det viktig å tilpasse seg etter hvert som du utvikler deg, spesielt mot dyktige motstandere som kan forutse ABC-strategier. Slik kan du forbedre strategien din:

Inkluder bløffer

Selv om det er sjelden man bløffer i ABC-poker, kan erfaring lære deg å bløffe effektivt, spesielt mot motstandere som sannsynligvis vil kaste gode hender.

Spill forskjellige hender i posisjon

Posisjonsfordeler i poker er avgjørende. Med erfaring kan du spille mer varierte hender sent i spillet.

Tilpass deg motstanderens tendenser

ABC-poker passer for forutsigbare motstandere, men dyktige spillere varierer. Skreddersy strategien din ved å observere motstanderne, spille aggressivt mot tette motspillere og forsiktig mot aggressive motspillere.

Fleksibel innsatsstørrelse

ABC-poker legger opp til konsistente innsatsstørrelser, men erfaring gjør det mulig å tilpasse innsatsen til situasjonen. Dette inkluderer å satse mer med sterke hender eller mindre for å fremprovosere bløffer.

Oppdag og bruk mønstre

Dyktige spillere har intrikate innsatsmønstre. Du kan forbedre strategien din ved å identifisere og utnytte disse mønstrene.

Oppretthold balanserte intervaller

Når du møter dyktige motstandere, må du balansere rekkevidden og sørge for varierte innsatser og sjekker, noe som gjør spillet ditt uforutsigbart.

Fungerer det virkelig i live- og nettpoker?

ABC-poker gir gode resultater mot nybegynnere, og mange hobbyspillere lykkes med mikroinnsatser. Den kan tilpasses for høyere innsatser, men risikerer å bli uforutsigbar mot dyktige spillere. Men i stedet for å droppe den, bør du bruke ABC som en grunnstein og utvide med mer innviklede strategier etter hvert.

Bløffetaktikk mot konservative spillere

Bløff mer i små og mellomstore potter. Konservative spillere kaster seg ofte tidlig i frykt for større potter. Dette baner vei for flere fortsettelsesspill, ekstra barreling og sporadiske overbets når de ser ut til å ha en svak ettparshånd.

Når du skal kaste deg mot konservative spillere

Hvis en konservativ spiller øker aggresjonen, spesielt med check-raises, tyder det på en sterk hånd. Uten en solid hånd eller uavgjort er det best å kaste seg.

ABC-Poker FAQ

 1. Mot overdrevent aggressive spillere: Hvis du møter en overdrevent aggressiv spiller, anbefaler ABC poker tålmodighet. Vent på en sterk hånd, og forhøy deretter betydelig. Hvis du for eksempel har damer i lommen og får en stor høyning fra en slik spiller, kan du høyne betydelig og tvinge spilleren til å bestemme seg, noe som ofte fører til at han eller hun legger seg eller gjør en feil.
 2. I tidlig posisjon: I en tidlig posisjon med J-10 offsuit anbefaler ABC-poker vanligvis å kaste seg. Denne hånden er mer risikabel tidlig, til tross for at den er sterkere senere eller ved et løst bord.
 3. Håndtering av Bad Beats: Bad beats oppstår når en bedre hånd taper mot en heldig trekning. ABC-poker legger vekt på disiplin, ikke emosjonelt, hensynsløst spill. Hvis du for eksempel har ess i lommen og en potensiell straight på bordet, må du ikke jage etter tap; spill klokt og legg deg når det er nødvendig.
 4. Fra blinds: I big blind, hvis bare small blind synger, forhøy med sterke hender (som A-J). Hvis hånden din er svak (f.eks. 7-2), er det bare å sjekke.
 1. Balansering av rekkevidden: Ved å balansere rekkevidden din sikrer du uforutsigbarhet. Hvis du for eksempel av og til høyner før floppen i sen posisjon med en gjennomsnittlig hånd, blir du mindre lesbar. Hvis du bare høyner med sterke hender, vil ivrige motspillere oppdage dette og være forsiktige. Hvis du av og til høyner med svakere hender, skjuler du de sterke hendene dine.
 2. Gjenkjenne mønstre: Med mer pokererfaring vil du oppdage mønstre i andres spill. Kanskje noen alltid bløffer sent eller spiller trygt med en lav chipstack. Hvis du ser disse tendensene, kan du reagere bedre. Hvis noen ofte bløffer sent, kan du kanskje følge vedkommendes innsats med en gjennomsnittlig hånd. Mot en forsiktig spiller med færre sjetonger kan du presse vedkommende til å ta vanskelige valg ved å høyne.
 3. Pottodds og EV: Avanserte spillere verdsetter pottodds og EV. Pottodds sammenligner pottens størrelse med kostnaden ved å syne. EV angir det gjennomsnittlige utfallet av et spill over mange repetisjoner. Hvis du for eksempel har en flushdraw etter floppen, er det 19 % sjanse for at 9 av 47 kort fullfører din flush. Hvis en motstander satser halvparten av potten, får du en pottodds på 3:1, noe som gjør det lønnsomt å syne over tid.
 1. Utnytt spillernes tendenser: Observer motstanderne for å oppdage vaner. Tilpass strategien din basert på spillestilen deres. Du kan for eksempel syne mer mot spillere som ofte bløffer, eller være selektiv mot spillere som kun høyner med de beste hendene.
 2. Slapp av i posisjon: Utover den stramme ABC-pokertilnærmingen bør du spille flere hender når du er i en senere innsatsposisjon. Når du har mer informasjon om andres handlinger, kan du kontrollere potten med et bredere håndutvalg.
 3. Lær deg å flyte: Floating betyr å syne med planer om å stjele potten senere. Det motvirker spillere som ofte fortsetter å satse. Bruk det med omhu.
 4. Inkluder pottkontroll: Ikke alle hender bør få potten til å vokse. Med gode, men ikke utmerkede hender er det noen ganger bedre å sjekke eller syne og holde potten liten for å begrense tap.
 5. Varier innsatsstørrelsene: I stedet for faste innsatsstørrelser bør du tilpasse innsatsen ut fra konteksten. Mindre innsatser kan være like effektive som større, mens større innsatser kan avskrekke forfølgere.
 6. Bløff mer effektivt: Utover ABC-pokerens begrensede muligheter til å bløffe, er bløffing avgjørende mot dyktige spillere. Sørg for at bløffen virker ekte, og velg de riktige motstanderne. Noen kaster seg lett, mens andre følger uansett.