Når man ser poker på TV, ser man ofte helter som viser nerver av stål, utfører fantastiske bløffer eller overlistet motstanderne og avslører en uslåelig hånd. Selv om disse scenariene kan virke overdrevne, er det grunn til å stille spørsmålet: Kan vi i vesentlig grad påvirke motstanderens mentale tilstand og fremkalle feil?

Manipulere motstanderens strategi

Å påvirke motstanderens mentale likevekt, trekke dem ut av komfortsonen og få dem til å tvile på strategiene sine er faktisk enklere enn det ser ut til. Et godt eksempel på dette er Sit & Go, der det å forstyrre motstandere som sitter på en mellomstack med jevnlige forhøyelser av Big Blinds, tvinger dem til å ta vanskelige beslutninger. Selv om blinds kanskje ikke virker så store, kan de utgjøre en betydelig andel av stacken etter hvert som nivåene øker. Nøkkelen er å sørge for at denne aggressive tilnærmingen ikke slår tilbake og at den tvinger motstanderen inn i en ugunstig posisjon, slik at han eller hun må velge mellom å tillate fortsatt BB-tyveri eller risikere å bli eliminert ved å stå imot.

Det å ha evnen til empati, til å se situasjoner fra en annen spillers ståsted, gjør det mulig å lage strategier som effektivt tærer på motstanderens mentale stabilitet. Det kan være et effektivt verktøy å gjøre scenarier som ville gjort oss ukomfortable, til virkelighet for motstanderne våre. Hvis vi for eksempel utnytter de blandede følelsene deres når det står mye på spill i en pottsituasjon – som å høyne på nytt i siste sekund når de forventer å legge seg – kan vi skape mental uro og potensielt tvinge dem til å legge seg under sterkt press.

Konklusjon for tankespill i poker

Det kan være svært fordelaktig å manipulere motstanderens tankeprosess på ulike måter. Til tross for at poker er en psykologisk kamp, er det mange spillere som utilsiktet går på autopilot og neglisjerer det mentale krigføringsaspektet, og ofte prioriterer de håndvolum og multi-tabling, og dermed kvantitet fremfor kvalitet. Av og til er det lurt å fokusere på ett enkelt bord og vie økten til å finpusse den psykologiske taktikken. Denne tankegangen skjerper ikke bare den psykologiske spillstrategien, men øker også tilpasningsevnen i ulike situasjoner.